Početna

O nama

Proizvodi

Utisci i iskustva

Kontakt

IMUNITET

Opste prihvaceno misljenje svetske medicine je da rak nastaje kao posledica imunodeficijencije.
Imunodeficijencija podrazumeva deficit imunoodbrambenih snaga organizma, ili najprostije receno oslabljen imunitet.
Nedovoljna brojnost, nedovoljna budnost i neadekvatna stimulacija odredjenih segmenata imunoodbrane dovode do nastanka i razvoja tumora.
Ruski caj, Epilobium angustifolium je biljka koja ima izuzetno snazan uticaj na imunitet - pokazale su brojna naucne studije.ovde

U ovoj temi obradićemo samo jedan segment odnosno sastojak Ruskog čaja oenotein B, da vam ne bih oduzimao vreme dugim i zamornim tekstovima, prepunim za mnoge od vas sasvim nepoznatim medicinskim terminima.

Oenotein B је jedan od polifenola koji se nalazi u Ruskom čaju ( Epilobium angustifolium). Dosta naučnih studija je pokazalo da ovaj specifični tanin ispoljava snažan uticaj na imunitet.
Otkriveno je da Oenotein B ima stimulativno dejstvo na aktivaciju i generisanje mijeloidnih ćelija koštane srži (eritrociti, leukociti i trombociti).
Takođe je primećeno da indukuje povećanu produkciju, interferona, interleukina IL-1, i drugih citokina.

Zadatak interleukina je da aktiviraju makrofage i NK ćelije i ubrzavaju sazrevanje granulocita u koštanoj srži koji se transformišu u T-linfocite.
Ove dve vrste imuno-ćelija čine prvu liniju odbrane organizma, i od njihove brojnosti zavisi da li će se organizam odbraniti od infektivnog agensa ili uništiti tumor u ranoj fazi razvoja. Neutropenija, nedostatak neutrofila- leukocita, je samo jedan oblik imunodeficijencije koju otklanja Ruski čaj.ovde
NK ćelije - ćelije ubice imaju zadatak da eliminišu ćelije zaražene virusom i tumorske ćelije. Opremljene su detektorima za prepoznavanje ovih ćelija, na osnovu promena njihovih membrana. Nakon prepoznavanja ubijaju ih, tako što probijaju njihovu membranu i unutar citoplazme im ubacuju utrov (slobodne radikale) iz svog arsenala.
I jedne i druge napred navedene ćelije deluju samostalno, brzo i efikasno, ne zahtevaju vremenski period potreban za njihovu aktivaciju. One otklanjaju neposrednu opasnost, praktično ne uzbunjujući ostale delove imunoodbrane koji se aktiviraju tek kada se infektivni agens proširi u organizmu.

Jako je važna stoga veza oenoteina B iz Ruskog čaja sa interleukinom IL-1 koji pokreće i aktivira ove praktično najvažnije segmente imunoodbrane organizma.
Praktično, ako je oenotein B iz Ruskog čaja konstantno prisutan u organizmu - koncentracija interleukina IL-1 biće na zavidnom nivou,što znači da će T-linfocita i NK ćelija biti u dovoljnom broju da otkriju i spreče svaki atak na organizam.
Oenotein B iz Ruskog čaja stimuliše produkciju ovih antitumornih celija, i time osigurava efikasnu antitumornu odbranu organizma.
Sve naucne studije su dokazale povisenu koncentraciju NK ćelija i T-linfocita prilikom konzumiranja Ruskog caja.

Pored toga oenotein B iz Epilobiuma uslovljava i povećanu produkciju još jednog jako potentnog borca protiv bakterija, virusa i tumora – Gama-interferona.
O njegovoj ulozi u imunoodbrani se dosta zna, tako da neću o tome govoriti. Fokusiraću se na njegovu ulogu u sprečavanju zaustavljanju tumora.
Pokazalo se između ostalog da postoji jaka sprega između gama interferona i NK ćelija – ubica tumora. Interferon prvi otkriva nelegalan, vanprogramski proces ćelijske deobe u organizmu. On takođe poseduje detektore koji prave razliku između normalne i abnormalne ćelijske deobe. Nakon otkrivanja anomalije, obaveštava NK ćelije koje dolaze i uništavaju tumor u samom začetku. Utvrđeno je naime, da je upravo interferon zaslužan za otkrivanje tumora u organizmu, i da je u neprestanoj direktnoj komunikaciji sa NK ćelijama.
Pored toga dokazano je da interferon direktno utiče na inhibiciju, i sprečavanje DNK replikacije a samim tim i deobe tumorske ćelije. Na ovaj način interferon zaustavlja razmnožavanje virusa koji napadaju organizam. Veruje se da isti program koristi i za zaustavljanje nekontrolisane deobe tumorskih ćelija.

Šta dalje razmišljati, ako znamo da oenotein B iz Ruskog čaja drži ove specifične antitumorne stražare neprestano budnim. Kada je imunitet u punoj funkciji, nemoguce je da se razvije tumorni proces u organizmu. Oslabljeni imunitet, sa druge strane predstavlja otvoren put ne samo za tumor, vec i za sve ostale bolesti koje mogu nastati.

Tekst je pre svega informacionog karaktera, i ne može zameniti profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje. Pre nego se odlučite za neki od naših prirodnih preparata, obavezno konsultujte vašeg lekara.