Početna

O nama

Proizvodi

Utisci i iskustva

Kontakt

Ćuranov rep - Coriolus versicolor

Ćuranov rep – Coriolus versicolor, je gljiva koja raste na posečenim panjevima listopadnog drveća, i već 2.000 godina se koristi u tradicionalnoj medicine Dalekog istoka.
Od davnina su njeni ekstrakti korišćeni kao terapeutska sredstva u borbi protiv različitih bolesti, vekovima su ljudi od celog plodonosnog tela pravili vodene rastvore ili alkoholne ekstrakte, koncentrate, mleli je u prah i koristili za dobijanje tonika, tinktura, čajeva, supa i biljnih mešavina. Korišćena je praktično protiv svih vrsta bolesti, od zaceljivanja rana pa do najsmrtonosnijih virusnih i bakterijskih infekcija. U poslednjih 50-tak godina se intenzivno upotrebljava protiv svih vrsta tumora. ovde Evo jednog primera istraživanja efekata gljive kod tumora bešike. ovde
Uz pomoć najsavremenijih naučnih metoda, iz plodonosnog tela izdvojeni su β-glukani i dva polisaharida: PSK (polisaharid-K) i PSP (polisaharid-P).
Polisaharidi PSK i PSP su bioaktivne komponente sličnog hemijskog sastava izuzetno velike molekularne težine. Obe komponente su aktivni imunostimulatori sa specifičnim afinitetom ka T-ćelijama. Njihova biološka aktivnost ogleda se u sposobnosti povećanja broja specifičnih linfocita, takozvanih T-linfocita, interferona-γ i IL-2 (interleukina-2), kao i odlaganju reakcija preosetljivosti (alergijska reakcija).
Mnogi izveštaji ukazuju na izražen stimulativni uticaj na aktivaciju ćelijske i humoralne komponente imunog sistema.
Ćuranov rep je praktično klasičan imunostimulator. Za relativno kratko vreme podiže imunitet na maksimalan nivo.
Coriolus versicolor pokazuje vrlo interesantne efekte u zaštiti jetre kod pacijenata sa cirozom jetre i sa hroničnim hepatitisom-B, blagotvorno deluje na pankreas, aktivno učestvuje u smanjenju šećera u krvi,i regeneriše ćelije kože i epitelnog tkiva.
Ćuranov rep pokazuje snažno antivirusno i antibakterijsko dejstvo. Ove njene osobine postaju jako interesantne u medicinskim istraživanjima, obzirom na to da mikroorganizmi postaju rezistentni na klasične antibiotike.
Naučna istraživanja su pokazala jako dobre rezultate ove gljive kod tumora prostate, debelog creva, dojke i tumora grlića materice. Takođe je i jako delotvorna protiv virusnih infekcija , Herpesa, Humanog Papiloma virusa, AIDS –a i dr. ovde
Izvrsne rezultate gljiva je pokazala i protiv bakterija, u kombinaciji sa antibioticima. Bakterije u prisustvu gljive nisu mogle uspostaviti rezistenciju, za razliku od kontrolne grupe koja je tretirana samo antibioticima i gde su bakterije veoma brzo razvile rezistenciju.

Ova zanimljiva otkrića, odvela su istraživače još dalje. Otkrivena je neposredna veza polisaharida Čuranovog repa sa T-linfocitima, makrofagama i NK ćelijama – ubice tumora.

Japanci su prvi otkrili ovu nespecifičnu interakciju.
Gljiva praktično "budi" antitumorne ćelije nezavisno od njihovih prirodnih citokinskih pobuđivača.ovde
Ove poslednje tri vrste imuno- odbranbenih ćelija, predstavljaju u stvari “tešku artiljeriju” sposobnu da uništi bilo koji strani agens koji dospe u organizam, kao i svaki tumorni proces ma gde da se javi.

Nakon cepanja lanaca polisaharida gljive u organizmu nastaju materije (naučnici nisu sasvim sigurni da li se radi o beta-glukanima, ili nekim drugim za sada nepoznatim jedinjenjima ) koje podižu borbenu gotovost imunoodbrane.
Evidentno se u svim ogledima povećava produkcija interferona i interleukina u prisustvu ekstrakta gljive. Ovi citokini dalje bude i animiraju gore navedene imuno-ćelije koje odmah kreću u fagocitozu bilo tumora, bilo ma kog drugog stranog agensa.
U normalnim okolnostima ove imuno-ćelije se aktiviraju tek kada agens probije prvu liniju odbrane (leukociti,B- linfociti i granulociti), kada nastane upalni process, i kad telesna temperature poraste. Za njihovo aktiviranje (za makrofage pogotovu) potrebno je vreme i čitav niz preduslova.
Na neki za sada, istraživačima neobjašnjiv način Coriolus versicolor premošćuje programski softver ovih ćelija, stavlja ih u borbenu gotovost za neverovatno kratko vreme i šalje u prvu liniju fronta. Bakterije tako i ne stignu da steknu rezistenciju jer ih ove ćelije ubice naprosto zbrišu za kratko vreme. Virusi takođe nemaju nikakve šanse protiv ove za njih smrtonosne barijere.
Kod tumora je kao što znamo vrlo važno da ga NK-ćelije otkriju na vreme. Interferon koji se maksimalno generiše pod uticajem ekstrakta gljive, prvi otkriva ćelije koje pokreću nekontrolisanu deobu i obaveštava NK-ćelije ubice tumora, koje ga potom eliminišu.
Evidentno je takođe da se brojnost NK-ćelija, makrofaga i T – linfocita znatno povećava u prisustvu ekstrakta gljive, tako da je verovatnoća nastanka i razvoja tumora u ovakvim uslovima, gotovo nemoguća.

Prema jednoj teoriji, smatra se da prilikom kidanja dugih lanaca polisaharida( PSP I PSK) gljive, nastaju niskomolekularna jedinjenja koja imuno-receptorima ćelija stražara signaliziraju masovni napad stranog agensa. Ovi lažni signali u stvari podižu u organizmu uzbuni najvećeg stepena. Odbrambeni sistem ekspresno u odbranu šalje svoje najmoćnije oružje makrofage, T - linfocite i NK-ćelije. ovde

Samu pojavu tumora, medicina objašnjava imunološkim propustom, jer tumorne ćelije ne prepoznaje takozvana prva linija imuno-odbrane. U momentu nastanka nekontrolisane deobe neke oštećene čelije u organizmu nalazi se relativno mali broj ćelija koje detektuju ovu tumornu anomaliju. Takođe je i mali broj ćelija ubica tumora. Ova njihova malobrojnost je u stvari glavni uzrok nastanka i razvoja tumora. Kasnije kada tumor dostigne kritičnu masu ćelija, i formira sopstveni krvotok teško ga je uništiti. Ovakvo stanje imuno sistema naziva se imunodeficijencija – deficit , nedostatak odbrambenog potencijala. Mnogo je razloga nastanka imunodeficijencije – oslabljenog imuniteta. Medicina danas navodi čak nekoliko uzroka ovakvog stanja , hronični upalni procesi, trovanja toksinima, teškim metalima, radijacija, stres itd. Po meni, ovo su samo sekundarni razlozi za nastanak imunodeficijencije.
Primarni razlog je u stvari fiziološka glad organizma, za organskim jedinjenjima koja smo milionima godina unosili u organizam, i koja su se tokom ovog dugog perioda implementirala između ostalog i u naš imuno sistem odbrane. Nedostatak ovih uglavnom biljnih materija neminovno slabi našu imuno odbranu. Bioflavonoidi su nezamanljive materije u ljudskoj ishrani, njihov deficit se jako odražava na naš imunitet.

Nema tog tumora, virusa ili bakterije koga naša imunoodbrana ne može eliminisati, samo je potrebno pronaći način za njenu adekvatnu stimulaciju. Mnogi naučnici u svetu, a Japanski pogotovu, smatraju da se ovaj ključ nalazi upravo u Čuranovom repu. U prilog tome stoji činjenica , da se u prisustvu gljive, bakterijske, gljivične i virusne infekcije znatno brže zaustavljaju i eliminišu.

Gljiva se u Japanu koristi za lečenje već 2.000 godina. Poslednjih nekoliko desetina godina se intenzivno primenjuje u borbi protiv tumora.Danas se već ustaljeno koristi u kombinaciji sa hemoterapijom, kako bi se imunoodbrana zaštitila i što pre regenerisala. Poznato je da hemoterapija desetkuje između ostalog i ćelije imunoodbrane organizma, da se posle ovog tretmana javlja čitav niz bezazlenih upala koje mogu za bolesnika biti fatalne, upravo zbog drastične imunodeficijencije prouzrokovane hemoterapijom.
Ćuranov rep , kako naučna istraživanja, i Japanska praksa pokazuju, najbrže revitalizuje imunoodbrambene snage organizma. ovde

Tekst je pre svega informacionog karaktera, i ne može zameniti profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje. Pre nego se odlučite za neki od naših prirodnih preparata, obavezno konsultujte vašeg lekara.